Viasano Symposium: schrijf je nu gratis in!

Viasano Symposium: Steden en Gemeenten als draagvlak voor een gezondere leefomgeving.

26 april 2019, Nieuwgoed Gent

Klik hier voor het volledig programma en inschrijvingsformulier.

De directe leefomgeving is het aangrijpingspunt om mensen tot een gezonde levensstijl te verleiden
Dit is een belangrijke publieke opgave: leefstijlkeuzen maakt men weliswaar zelf, maar de inrichting en vormgeving van de leefomgeving is primair een publieke verantwoordelijkheid.

Tijdens het symposium op 26 april 2019 brengen we wetenschappelijk onderzoek, zorg en welzijn, ruimtelijke ordening, voeding en beweging bij elkaar om ideeën en initiatieven aan elkaar te verbinden en het samen te hebben over:
 

“Wat kunnen we nog meer doen om onze leefomgeving gezonder te maken?”
 
Wat gaat er goed, maar wat moet beter? Welke bevolkingsgroepen hebben extra aandacht nodig? Hoe kunnen verschillende partijen beter samenwerken voor meer resultaat?
 
Verschillende nationale en lokale initiatieven alsook vernieuwende projecten tonen concreet aan hoe de leefomgeving mensen kan aansporen tot gezond gedrag.

Lezing in Marche-en Famenne op 17/1/2019

De lezing omtrent “De voeding van de zwangere vrouw en het hele gezin” zal gegeven worden door Mw. Catherine Gelinne, pediatrische diëtiste. 

Programma : 

  • gewichtstoename gedurende de zwangerschap 
  • een evenwichtige voeding van de toekomstige mama, de baby en heel het gezin
  • voorstelling van het project “Geboren worden en opgroeien in een gezond gezin” 

Objectief van dit project: toekomstige mama’s en hun gezin helpen om gedurende en na de zwangerschapsperiode hun voedingsgewoonten te optimaliseren, fysiek actief te zijn en goed te slapen.

Gedurende de volledige zwangerschapsperiode tot de 18 maanden van het kind, zullen de mama’s in groepjes informatiesessies, kookworkshops, interactieve gesprekken en lezingen kunnen bijwonen van verschillende specialisten zoals diëtisten, slaap- en bewegingsexperten. 

Kerstfeesten hand in hand met Viasano

In sommige steden wordt er ook gedurende de kerstperiode gezond gegeten en bewogen. In Comines hebben meer dan 400 personen zich ingeschreven voor de ‘Kerstman-run’ die op 14 december gedurende de kerstmarkt doorging. Bij inschrijving kreeg elke deelnemer een verlichte kerstmuts en een rode t-shirt. Het startschot werd gegeven om 18u15 met de keuze uit een wandelparcours van 2,5 km of een loopparcours van 5 km. Bij aankomst werden de deelnemers beloond met een drankje en een mandarijn. 

In Moeskroen wordt er op 20 en 21 december ‘disco-soep’ georganiseerd op de marktplaats. 

 

 

Interactieve quiz van Viasano gedurende de Healthy Lunch bij Ferrero

De Healthy Lunch is een echte traditie geworden bij Ferrero. Veschillende keren in het jaar worden de werknemers uitgenodigd bij een gezonde lunch bestaande uit salades, gezonde broodjes en veggie wraps, om over een specifiek gezondheisdsthema te spreken. Thema’s zoals roken, slapen, superfoods en stress werden reeds in het verleden aangehaald. Dit jaar werd extra aandacht gegeven aan de basis van een gezonde voeding gedurende de 2 sessies die in de maand November en December georganiseerd werden. Een interactieve sessie met als rode draad: de 5 gouden regels voor een gezonde voeding: nl. ‘Smart start of the day’ ; ‘Snack Smart’ ; ‘Cook Smart’ ; ‘Shop Smart’ et ‘Act Smart with foodtrends’.

Via een interactieve App kon het publiek deelnemen aan de quiz. Verschillende vooroordelen rond bepaalde diëten en voedingsmiddelen werden terug in perspectief gebracht. Een sessie vol interactiviteit en tips voor een gezonde voeding. 

 

De CEDE en Viasano worden partners

De CEDE (Club Européen des Diététiciens de l’Enfance) zal extra expertise aanbrengen aan de Viasano projecten omtrent het thema van de eerste 1000 dagen van het kind. 

De CEDE verenigt de pediatrische diëtisten vanuit België, Frankrijk, Luxemburg en Zwitserland en wordt als referentie gezien betreffende de voeding van het kind, van conceptie tot de adolescentie. 

De missies bestaan uit:

  • Promoten van gezonde voeding bij gezonde en zieke kinderen 
  • Continue opleiding, validatie en versterking van de competenties van pediatrische diëtisten 
  • Informeren en opleiden van gezondheidsprofessionals omtrent voeding bij kinderen
  • Deelname aan gezondheidspromotie m.b.t. voeding bij kinderen. 

Voor meer info, klik hier CEDE

Vergoeding van diëtistensessies voor kinderen met overgewicht

Overgewicht en obesitas zijn twee zeer belangrijke problemen op het vlak van de volksgezondheid. Zowel op Europees als op mondiaal niveau neemt het aantal mensen met overgewicht en obesitas toe en bereikt het alarmerende proporties. Overgewicht en obesitas zijn de oorzaak van veel gezondheidsproblemen, zoals de ontwikkeling van chronische ziekten, spierziekten en bepaalde kankers.
 

Kinderobesitas verhoogt het risico op obesitas, vroegtijdige dood en functionele beperkingen op volwassen leeftijd. Wetenschappelijke studies hebben aangetoond dat ingrijpen in de voeding van kinderen kan leiden tot aanzienlijk gewichtsverlies en dus tot een vermindering van het risico.

Minister De Block heeft daarom besloten om 5 miljoen euro ter beschikking te stellen voor de terugbetaling van dieetverstrekkingen bij de diëtist na doorverwijzing door de huisarts.

Kinderen met obesitas hebben binnenkort recht op een vergoeding voor 6 sessies van minstens 30 minuten wat overeenkomt met een behandelingsperiode van 6 maanden. De kinderen en hun ouders hoeven niet langer meer via gespecialiseerde centra te gaan. Het doel van deze wijziging is dan ook om de drempel voor een bezoeken aan de diëtist te verlagen.

Ongeveer 75.000 jonge patiënten zouden van deze maatregel kunnen profi

Scales

teren.

Werelddiabetesdag: Gezin blijkt belangrijke bron van steun bij aanpak diabetes

Op 14 november staat het thema ‘Diabetes en Familie’ centraal tijdens de
28e editie van Wereld Diabetes Dag. Deze internationale VN-dag heeft als doel het grote publiek correct te informeren en te sensibiliseren over diabetes. Deze inspanningen zijn vandaag meer dan ooit nodig. Zowat elke 17 minuten krijgt iemand in Vlaanderen de diagnose van diabetes en het aantal diagnoses neemt alleen maar toe.

In Vlaanderen leven momenteel zo’n 400.000 gezinnen met diabetes. De impact van de diagnose diabetes op een gezin valt niet te onderschatten, maar zowel op emotioneel als praktisch vlak biedt het gezin ook heel wat steun en houvast voor mensen met diabetes. Dit was één van de bevindingen van een recente ledenbevraging van de Diabetes Liga.

Naar aanleiding van Wereld Diabetes Dag laat deze organisatie mensen met diabetes en hun familie zelf aan het woord. De Diabetes Liga vraagt via deze en andere getuigenissen aandacht voor diabetes en de impact daarvan op
het gezinsleven. 

Een te hoog gewicht is een van de belangrijkste risicofactoren voor kinderen

De « Global Burden of Disease » (GBD) studie geeft ons de mogelijkheid om verschillende risicofactoren te identificeren die gelinkt zijn aan een kortere levensverwachting. 

De laatste gegevens (2017) voor België bevestigen dat overgewicht bij kinderen een belangrijke risicofactor is. Overgewicht maakt deel uit van de risicofactoren die een impact hebben op de gezondheid van kinderen en waarvan spijtig genoeg de prevalentie blijft stijgen gedurende de laatste jaren. Bij de algemene bevolking hebben voedingsgerelateerde factoren nog een grotere impact op de gezondheid dat enkel het gewicht op zich. 

Top 5 risicofactoren bij kinderen versus de algemene bevolking (GBD 2017)

5-14 jaar

Algemene bevolking

1 Ondervoeding van mama en kind (laag geboortegewicht, vroeggeboorte, ijzertekort enz. ) 

2 Kindermishandeling

3 Alcohol

4 een te hoge BMI

. ..

16 voedingsgerelateerde risico’s

 

1 Roken

2 Een verhoogde glycemie

3 Voedingsgeralateerde risico’s

4 Bloeddruk

5 een te hoge BMI

 

 

 

 

TOP 10 van voedingsgerelateerde risico’s

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Te weinig volkoren graanproducten

Te weinig fruit

Te weinig noten en zaden

Te veel zout

Te weinig groenten

Te weinig omega 3

Te weinig vezels

Te weinig peulvruchten

Te veel verwerkte vleeswaren

Te veel gesuikerde dranken

 

Bron Global Burden Disease (GBD 2017; Institute for Health Metrics and Evaluation. University of Washington. https://vizhub.healthdata.org/gbd-compare/

Hasselt: training ‘voeding bij jonge kinderen’ door Kind en Gezin en Viasano

In navolging van de laatste Viasano campagne ‘Gezonde voeding…T’is voor het leven!’ werd een tweedelige cursus op poten gezet door Viasano in samenwerking met Kind en Gezin Hasselt. De cursus ging door op 11 en 18 oktober in het Huis van het Kind te Hasselt.

Het objectief van de training was enerzijds om de werknemers van Opvoedingswinkels, Huis van het Kind, … extra nutritionele kennis aan te reiken rond voeding bij jonge kinderen. Anderzijds werd er nagedacht over welke materialen nodig zouden zijn in het werkveld om de vaak ‘complexe’ materie rond voeding op een meer toegankelijke manier aan te brengen bij de doelgroep van de Opvoedingswinkels en Huis van het Kind.

Met 22 deelnemers was deze eerste cursus meteen een groot succes.  Alle deelnemers keerden met een rugzak vol opgedane kennis en inspiratie terug naar huis om aan de slag te gaan. Veel vragen omtrent praktische voedingsproblemen bij kleine kinderen kwamen aan bod: ‘wat als het kind geen groenten wil proeven’, ‘welk soort brood is aanbevolen bij kleine kinderen’, ‘wat zijn voorbeelden van gezond broodbeleg’, ‘hoeveel melkproducten en welk soort melkproducten moeten peuters innemen’, ‘hoe leer je nieuwe voedingsmiddelen proeven’… Heel wat antwoorden kan men reeds terug vinden in de brochures en op de website van Kind en Gezin en Viasano. Wat betreft didactisch materiaal, liggen de noden vooral bij praktische, makkelijk te begrijpen en visuele documentatie met een focus op voedingsmiddelen en maaltijden bij allochtone culturen.
Viasano zal in de loop van het jaar op basis van de feedback uit deze workshop verder concreet didactisch materiaal ontwikkelen.

Ruim een op de drie Belgen beweegt onvoldoende

Ruim een op de drie Belgen beweegt onvoldoende. België scoort daarmee onder het internationale gemiddelde. Vooral vrouwen komen te weinig aan bewegen toe.

Stapels wetenschappelijke literatuur hebben het al bewezen: bewegen is gezond. Wie fysiek actief is, loopt minder kans op cardiovasculaire aandoeningen, hypertensie, diabetes en borst- en darmkanker. Wie meer beweegt, voelt zich mentaal ook beter, kan dementie vertragen en kan beter een gezond gewicht bewaren.

Dat zijn ook de redenen waarom de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) het onvoldoende bewegen tegen 2025 met tien procent wil terugdringen. De WHO definieert voldoende bewegen als 150 minuten per week bewegen aan matige intensiteit (bijvoorbeeld fietsen of stevig wandelen) en 75 minuten aan een hoge intensiteit (bijvoorbeeld stevig doorzwemmen) of een evenwaardige combinatie van beiden.

Uit een internationale studie, gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift The Lancet, blijkt nu dat de WHO-ambitie tegen 2025 niet gehaald wordt, tenzij beleidsmakers ingrijpen. De studie, die gegevens van 358 onderzoeken uit 168 landen verzamelt, toont aan dat 27,5 procent van de bevolking onvoldoende beweegt. Mannen (23,4 procent) doen het iets beter dan vrouwen (31,7 procent).

België doet het, net als veel andere westerse landen, slechter dan het wereldwijde gemiddelde. In België beweegt 35,7 procent van de bevolking te weinig. Vooral vrouwen komen onvoldoende aan bewegen toe (vier op de tien vrouwen, tegenover drie op de tien mannen).

https://www.thelancet.com/journals/langlo/article/PIIS2214-109X(18)30357-7/fulltext