Een zomer vol Viasano-activiteiten

Viasano biedt verschillende ideeën aan voor animaties, workshops en stages die door de gemeentes georganiseerd worden.
Hierbij een aantal animatievoorbeelden om kinderen en jongeren gezonder te doen eten en meer te doen bewegen.

In Mont-à-Leux, sociale buurt van Moeskroen, hebben begeleiders kinderen gesensibiliseerd rond het belang en het plezier van fruit eten. Dit deden ze op basis van een verhaal: kamishibai.
Gedurende de laatste dag van “Eté solidaire” werd een kookworkshop georganiseerd. (Eté solidaire is een project dat gesteund word door Wallonië om een eerste werkervaring te bieden aan 15-21 jarigen). Op het menu : hamburger met kip, rauwkost, en als dessert een watermeloenpizza met Viasano-chocomousse.

In Nijvel, werd er door kinderen in de gemeenschappelijk tuin Sainte-Barbe confituur gemaakt. Op deze gemoedelijke locatie wordt de mogelijkheid gegeven om onder begeleiding zaadjes te planten, fruit en groenten te plukken. Dit zomer-initiatief was een groot succes voor groot en klein en zal volgend jaar hernieuwd worden.

In Marche en Famenne heeft het departement Gezondheid, verantwoordelijk voor het Viasano-programma, aan verschillende activiteiten deelgenomen met als objectief : de promotie van een gezonde voeding. Er werd een partnership ontwikkeld tussen Gal Romana en Resto du Cœur, hierbij worden gemakkelijke recepten ontwikkeld gebaseerd op de inhoud van de voedselpakketten die door Resto du Coeur uitgedeeld worden.

In het kader van een kamp voor 4/6 jarigen dat in Juli plaatsvond met als thema ‘ontwikkeling, motoriek en koken’ heeft het departement Gezondheid een kookatelier georganiseerd.
De tweede dag hebben de kinderen verschillende kruiden ontdekt (peterselie, basilicum, bieslook) die ze met gesloten ogen op basis van de geur moesten herkennen.
Daarna maakten ze kruidenkaas als gezond broodbeleg. Op het einde van het kamp kreeg elk kind een diploma en het receptenboek.

En om de zomer in schoonheid te beëindigen, zal vanuit het departement Gezondheid een stand met water en fruit voorzien worden voor de kinderen die aan de Waha Jogging deelnemen op 31 augustus.

Workshop “babyvoeding” in Moeskroen

De kinderdagverblijven ‘Coccinelles’ en ‘Bambino’ hebben 2 workshops georganiseerd omtrent gezonde voeding bij de allerkleinsten. Deze workshops zijn tot stand gekomen dankzij de samenwerking tussen de kinderdagverblijven en het Gezondheidshuis en kadert in de laatste Viasano campagne ‘Gezond leven, ’t is voor ’t leven’.
25 ouders konden samen overleggen, kregen antwoord op hun vragen en kregen praktisch materiaal en tips mee naar huis.

De belangrijkste vragen van de ouders:
• Hoe stel je een gezond ontbijt en avondmaal samen?
• Wanneer start je met het avondmaal?
• Hoe weet je zeker dat je kind een melkallergie heeft?
• Moeten ‘sporen van melk’ vermeden worden bij een melkallergie?
• Kan sojamelk gebruikt worden bij melkallergie?

Andere workshops en materiaal zoals een receptenboek voor peuters worden voorzien in de maand oktober.

Sport en voeding : de tips van Viasano

Wat steek je best in de sportzak van je kind? Moet een kind dat aan sport doet meer eten? Welke voedingsmiddelen en drank krijgen de voorkeur?
Viasano heeft een fiche ontwikkeld met concrete tips die je kan toepassen vanaf het nieuwe schooljaar.

Een nieuw Gezondheidshuis in Moeskroen

Vrijdag 1 Juni, in de straten van Moeskroen hoor je muziek, tientallen kinderen dansen op het podium nabij het Gemeentehuis, andere kinderen bereiden een grote fruitsalade, gezonde drankjes en hapjes zijn klaar om geserveerd te worden.

De inhuldiging van de nieuwe lokalen van het Gezondheidshuis gaat door in het bijzijn van scholen, de lokale politiek, vertegenwoordigers van verenigingen en burgers.
In de toespraak van burgemeester Mw. Aubert, en in aanwezigheid van Catherine Fonck, lid van de Commissie voor Volksgezondheid, wordt er aandacht besteed aan de geschiedenis en de evolutie van het Gezondheidshuis dat 10 jaar terug opgericht werd.

In 2007 engageert de stad zich in een gezondheidsbeleid waarbij de burgers een actieve rol innemen in de weg naar een goede gezondheid. Moeskroen neemt ook op dat moment deel aan het Viasano programma als pilootstad en wordt lid van ‘villes santé’ (WHO).
Vanaf dan is het Gezondheidshuis opgericht en een multidisciplinair team is er verantwoordelijk voor het werk op het terrein, organiseert er opleidingen en zorgt er voor zorg en permanentie in de wijk.
Het Gezondheidshuis is een referentie geworden in het kader van gezondheidspromotie, levenskwaliteit en welzijn voor iedereen.
Vandaag biedt het Gezondheidshuis verschillende diensten aan :
– De « Phare » : opvang en hulp voor personen die phychotrope middelen gebruiken
– Een sanitair lokaal met douche en wasmachine
– Een ontmoetingsplaats voor personen met relationele problemen of conflicten
– Een « alzheimer » huis die over dag personen met Alzheimer ontvangt
– Een keuken voor de organisatie van kookworkshops in samenwerking met Viasano.

Europese Dag tegen Obesitas – ‘Allen samen tegen obesitas’

Gedurende de Europese Dag tegen Obesitas die plaatsvond op 19 mei 2018 werd het thema ‘Allen samen tegen obesitas’ in de schijnwerpers gezet.
Het objectief? Door gezondheidsprofessionals, patiënten en de politieke gemeenschap rond dit thema te mobiliseren wil men de nood voor preventieve acties en de behandeling van obesitas op Europees en nationaal niveau beklemtonen. 

Een initiatief dat Viasano volledig ondersteunt: door de mobilisatie van alle lokale actoren in de Viasano steden en gemeenten willen we gezinnen helpen hun levensstijl op een grondige en duurzame manier te veranderen.
Gezonde voeding en beweging is immers niet louter een individuele verantwoordelijkheid, maar vraagt actie van de overheid, gezondheidswerkers, voedingsindustrie en vele stakeholders samen.

Jette : speelgoedkoffers voor de speelplaats

Op 20 maart, na de schooldag, huldigde de gemeenteschool Jacques Brel in Jette zijn nieuwe speelgoedkoffers in. Dit in aanwezigheid van Schepen van Gezondheid Dr. Paul Leroy, Schepen van Onderwijs Dhr. Geoffrey Lepers, het volledige schoolpersoneel , de ouders en leerlingen.
Elke cyclus kreeg 2 koffers ter beschikking gevuld met actief speelgoed gekozen door de kinderen en hun leerkrachten.
Ook de naschoolse opvang werd niet vergeten en kreeg eveneens een speelgoedkoffer ter beschikking.
De resultaten van de vragenlijsten die bij leerlingen en ouders werden afgenomen, werden met beeld gepresenteerd in de schoolzaal: “Met wat speelde je vroeger op school of thuis als je mijn leeftijd had?”
“…en met wat spelen kinderen van 6-8, 8-10 et 10-12 jaar vandaag ?”

213 kinderen van de lage school en 144 ouders werden rond hun spel en speelgoed bevraagd.
De enquête toont aan dat ouders meer actief waren dan hun kinderen en meer buiten speelden.
Bij de kinderen vanaf het 3de leerjaar stelt men een daling vast van het actief spelen door een grotere schermtijd.

Toch blijft de school een plaats waar actief gespeeld wordt gedurende de vrije momenten (speeltijden). Maar hoe kunnen we het actief spelen op school verder stimuleren? Dit was het objectief van het project.
Het idee van de speelgoedkoffers kwam snel ter sprake gezien het reeds beschikbare speelgoed op school gedurende de speeltijd. Dit speelgoed had reeds veel succes maar was echter beperkt aanwezig.

De school heeft kunnen genieten van een subsidie van de Gemeente et de financiële steun van het medisch huis Esseghem, gelegen in de straat van de school.
De speelgoedkoffers werden door de kinderen en hun leerkrachten samengesteld waarbij er extra aandacht ging naar het beheer van elke koffer.
De speelgoedkoffers hebben vanaf heden hun plaatsje gevonden in de leefomgeving van elke klas.

Het Viasano team word versterkt

Een nieuwe coördinator voor Vlaanderen is sinds april actief bij Viasano.
Evelyne Hanssens is diëtiste van opleiding en heeft haar carrière bij Unilever en Danone gestart waar ze verantwoordelijk was voor de communicatie rond voeding en gezondheid. Daarna heeft ze gedurende 7 jaren kinderen met obesitas begeleid in het Zeepreventorium: een residentieel pediatrisch centrum voor chronisch zieke kinderen.
Gepassioneerd door deze problematiek en overtuigd van de impact van omgevingsfactoren op de ontwikkeling van obesitas, engageert ze zich vanaf heden bij Viasano om het programma in Vlaanderen verder te ontwikkelen.

 

De Gemeenteschool van Rendeux mobiliseert zich rond gezonde voeding

Vrijdag 18 mei, de ouders van de Gemeenteschool van Rendeux werden uitgenodigd voor een presentatie van alle inspanningen die in het kader van het thema voeding het laatste jaar werden geleverd.
Talrijke ouders konden er heerlijke producten proeven (fruit, yoghurt, quinoasalade, kaas, brood enz.) en ontdekten de verschillende activiteiten die rond het thema voeding werden uitgewerkt, meer specifiek rond het gezonde ontbijt.
Een aantal voorbeelden: de fruitdans van de kleuterklasjes, online fruitspel van het 4de leerjaar, enquête rond ontbijtgewoontes, spel rond het samenstellen van een gezond ontbijt, gezond ontbijt op basis van streekproducten voor alle klassen vanaf het 3de leerjaar.

De school werd ondersteund door verschillende partners zoals Viasano (opleiding en tools), het GAL (Groupement d’Acteurs Locaux) en het PSE dat gedurende het hele jaar met de 3de kleuterklas, 1ste en 2de leerkaar educatieve animaties ontwikkelde.
De aandacht van Viasano ging specifiek naar het reuzenboek rond het ‘zich goed voelen’ en de diverse aspecten van dit thema (voeding, hygiëne, fysieke activiteit, samen leven enz.). Een boek dat door de 2 de kleuterklas werd ontwikkeld en voorgesteld werd aan alle andere klassen.

Volgend jaar zal de school rond het thema tussendoortjes werken.

Opleiding over klare taal

Op vrijdag 23 februari heeft Viasano deelgenomen aan de opleiding ‘Facile à lire et à comprendre (FALC)’. Deze opleiding over klare taal werd door het OCMW van Bergen georganiseerd voor zijn personeel.

De methode werd ontwikkeld door de vereniging ‘Inclusion Europe’ en heeft als doel ons alledaagse taalgebruik begrijpelijk te maken voor iedereen. Oorspronkelijk was ze bedoeld voor personen met een verstandelijke beperking, maar eigenlijk hebben heel wat mensen er baat bij: personen met leermoeilijkheden, senioren, personen van buitenlandse origine enz.

De methode focust vooral op de leesbaarheid van de tekst (lettertype en presentatie), eenvoudige zinsconstructies en woordenschat, en het gebruik van voorbeelden om abstracte concepten te verduidelijken. Teksten opgesteld volgens deze methode, moeten door de doelgroep zijn uitgetest voor ze het logo easy-to-read krijgen.

Klik op deze link om een voorbeeld te bekijken van een dergelijke tekst, gericht aan de bezoekers van het Jubelparkmuseum.

Na de kennismaking met de methode ging de groep zelf aan de slag met een aantal administratieve teksten: de aanvraagformulieren voor een verwarmingstoelage en voor een tegemoetkoming aan personen met een handicap, een informatieve tekst over de projecten van de afdeling enz. Ook twee Viasano-brochures werden helemaal herschreven volgens de methode. We kunnen alleen maar vaststellen dat de herwerkte teksten de boodschap veel duidelijker overbrengen, zeker niet alleen voor personen met een beperking!

Binnenkort nodigt Viasano alle Franstalige steden in het netwerk uit om een FALC-opleiding te volgen. Parallel met onze bestaande tools gaan we bovendien tools creëren met het easy-to-read logo.

Modave lanceert Viasano op School

De gemeente Modave is in 2017 toegetreden tot ons programma en heeft zich in de eerste plaats gericht op het verbeteren van de voedingsgewoonten via de scholen. In februari organiseerden twee scholen activiteiten rond dat thema, verzorgd door de leerkrachten en door een diëtiste aangeworven door de gemeente. Alles stond in het teken van de Viasano-tools.

De Saint Louis-school in Strée organiseerde op 8 februari een hele dag lang activiteiten voor alle kinderen, van de kleuterklas tot het zesde leerjaar.

De leerlingen werden verdeeld in vier groepen van gemengde leeftijd en namen deel aan vijf verschillende workshops: receptenboekje op basis van de Viasano-recepten (workshop 1), huisbereide citroenlimonade (workshop 2), het Viasano-wiel voor broodmaaltijden (workshop 3), wraps voor de brooddoos (workshop 4) en gezonde tussendoortjes: granenreep, fruitsalade, soufflégebakje, soep enz. (workshop 5). 

De kinderen keerden terug naar huis met hun boekentas vol tools, restjes in een doosje en een Viasano-onderlegger over seizoensfruit en broodmaaltijden.

Na deze succesvolle dag heeft de schooldirectie beslist dat er zeker een nieuwe editie komt, maar dan met de ouders erbij!

De gemeenteschool heeft een diëtiste uitgenodigd om workshops te komen geven in de klas.

De kinderen van het eerste en tweede leerjaar kregen een workshop van een halve dag over water, gebaseerd op twee pedagogische Viasano-activiteiten. In de workshop ‘Ik ontdek de smaak van water’ maken de kinderen kennis met de verschillende smaken en bronnen van water. In de workshop ‘Ik ontdek de smaak van gesuikerde dranken’ leren de kinderen hoeveel suikerklontjes deze dranken bevatten en hoeveel fysieke activiteit er nodig is om de opgenomen calorieën weer te verbranden. Als afsluiter maakten ze een huisbereide Viasano-citroenlimonade.

In de tweede workshop lag de focus op het ontbijt en het tienuurtje: het belang van het ontbijt, een evenwichtige samenstelling en eventueel een tienuurtje dat hierop is afgestemd.

De kinderen hebben het Viasano-spel van de ontbijtfamilies gespeeld en ‘yoghurt met krokante muesli, appel en kaneel’ gemaakt. Alle kinderen kregen ook een onderlegger ‘Ik neem elke dag een ontbijt’ mee naar huis.

Momenteel worden nog meer workshops voorbereid voor andere klassen.

Naast deze gezondheidseducatieprojecten heeft de gemeente Modave ook beslist om de schoolfaciliteiten te verbeteren. Zo heeft de gemeente budget vrijgemaakt voor de installatie van twee waterfonteinen per school (een voor buiten en een voor binnen).