nl
fr

Hasselt: training ‘voeding bij jonge kinderen’ door Kind en Gezin en Viasano

In navolging van de laatste Viasano campagne ‘Gezonde voeding…T’is voor het leven!’ werd een tweedelige cursus op poten gezet door Viasano in samenwerking met Kind en Gezin Hasselt. De cursus ging door op 11 en 18 oktober in het Huis van het Kind te Hasselt.

Het objectief van de training was enerzijds om de werknemers van Opvoedingswinkels, Huis van het Kind, … extra nutritionele kennis aan te reiken rond voeding bij jonge kinderen. Anderzijds werd er nagedacht over welke materialen nodig zouden zijn in het werkveld om de vaak ‘complexe’ materie rond voeding op een meer toegankelijke manier aan te brengen bij de doelgroep van de Opvoedingswinkels en Huis van het Kind.

Met 22 deelnemers was deze eerste cursus meteen een groot succes.  Alle deelnemers keerden met een rugzak vol opgedane kennis en inspiratie terug naar huis om aan de slag te gaan. Veel vragen omtrent praktische voedingsproblemen bij kleine kinderen kwamen aan bod: ‘wat als het kind geen groenten wil proeven’, ‘welk soort brood is aanbevolen bij kleine kinderen’, ‘wat zijn voorbeelden van gezond broodbeleg’, ‘hoeveel melkproducten en welk soort melkproducten moeten peuters innemen’, ‘hoe leer je nieuwe voedingsmiddelen proeven’… Heel wat antwoorden kan men reeds terug vinden in de brochures en op de website van Kind en Gezin en Viasano. Wat betreft didactisch materiaal, liggen de noden vooral bij praktische, makkelijk te begrijpen en visuele documentatie met een focus op voedingsmiddelen en maaltijden bij allochtone culturen.
Viasano zal in de loop van het jaar op basis van de feedback uit deze workshop verder concreet didactisch materiaal ontwikkelen.