nl
fr

Resultaten

Het Viasano-programma wordt geëvalueerd op twee niveaus.

1. De evolutie van het BMI bij kinderen
Een kwantitatieve evaluatie van de prevalentie van overgewicht en obesitas binnen de steden en gemeentes die deel uitmaken van het Viasano-programma is fundamenteel. Deze laat toe om te bepalen of de inspanningen vruchten afwerpen.
Viasano heeft de gewicht/grootte gegevens van kinderen in de pilootsteden Moeskroen en Marche-en-Famenne geanalyseerd voor en na de interventies. Die eerste resultaten zijn bemoedigend.
1.300 kleine inwoners uit Moeskroen en Marche-en-Famenne uit de 1e en 3e kleuterklas van het schooljaar 2007-2008 en 1.484 in 2009-2010 werden gemeten en gewogen door het PSE (services de Prévention de la Santé à l’Ecole, het equivalent van het CLB). In die periode daalde de prevalentie van overgewicht in de twee steden met 2,1%, terwijl ze nagenoeg stabiel bleef in de Franstalige gemeenschap (+ 0,1%).

Capture d¹écran 2015-07-01 à 16.33.51

Bekijk hier de resultaten gepubliceerd in Pediatric Obesity, maart 2015.

2. Evaluatie van de lokale dynamiek
Viasano evalueert jaarlijks de lokale dynamiek: evolutie binnen het Viasano-team, organisatie van de stuurgroep en zijn leden, activiteiten, doelgroepen en lokale actoren die gemobiliseerd werden.

Daarnaast wordt het programma en haar methodologie eveneens geëvalueerd via de Europese projecten waar het aan deelneemt. Het EPHE project (EPODE for the Promotion of Health Equity) toonde aldus aan dat de methodologie van Viasano de gezondheidskloof kan dichten. Het OPEN project (Obesity Prevention through European Network) helpt preventieprogramma’s zoals Viasano om hun competenties te verbeteren en om hun doelgroep uit te breiden naar adolescenten uit kansarme omgeving. Via het OPEN project konden we aantonen dat de EPODE-methodologie even efficiënt en geldig is buiten de kern van het gezin. 

 Voor de resultaten, klik hier