nl
fr

Context

Viasano is een communautair interventieprogramma dat door de steden en gemeentes opgezet wordt voor de inwoners. De doelstelling is om obesitas en overgewicht bij kinderen te voorkomen via de promotie van evenwichtige voeding en dagelijkse fysieke activiteit. Door middel van acties die alle lokale actoren in de stad of gemeente mobiliseren, wordt de bevolking aangemoedigd om duurzaam haar levensgewoontes te veranderen.

Kinderobesitas is een enorme uitdaging voor de volksgezondheid in zowel ontwikkelde landen als ontwikkelingslanden. 60% van de kinderen zullen obees zijn als volwassene. Overgewicht en obesitas houden een groot risico in voor chronische aandoeningen, zoals hart- en vaatziektes of diabetes, en verminderen de levensverwachting. Behandelen is moeilijk, en daarom is preventie net ook zo belangrijk. We moeten vooreerst de leefomgeving van het kind aanpakken en gezinnen helpen om gezonde leefgewoontes aan te nemen die een evenwichtige voeding en regelmatige beweging stimuleren.

ENKELE CIJFERS

  • Sinds 1995 is het aantal kinderen met obesitas verdubbeld. Dit cijfers is zelfs verviervoudigd bij adolescenten.
  • Wereldwijd had in 2012 1 kind op 3 overgewicht of obesitas.
  • In 46 Europese landen lijdt 50% van de bevolking aan overgewicht en is 20% obees.

Bron: WHO

WHO_UK

In België is 48,1% van de volwassen bevolking te zwaar (versus 46,9% in 2008 en 41,3% in 1997). 13,7% is obees (versus 10,7% in 1997).

  • 1 Belgisch kind op 5 (2 tot 17 jaar) heeft overgewicht of obesitas, en 7% is obees.

Bron: Gezondheidsenquête 2013

In de ontwikkelde landen is BMI en socio-economische status omgekeerd evenredig. Obesitas en overgewicht komt er vaker voor bij kansarmen.
In ontwikkelingslanden daarentegen stijgt de graad van obesitas en overgewicht met de ontwikkeling van de (hogere) middenklasse. Op die manier worden bepaalde ontwikkelingslanden met zowel over- als ondervoeding geconfronteerd.

Bron: Center for Disease Control and Prevention

Een recent rapport van de Wereldgezondheidsorganisatie (januari 2016) heeft het overgewicht van kinderen onder de 5 jaar in kaart gebracht. In 2014 hebben 41 miljoen kinderen jonger dan 5 jaar overgewicht of obesitas. Het rapport stelt strategische doelstellingen en aanbevelingen voor om deze epidemie te stoppen. 

Bron: Commission on Ending Childhood Obesity