nl
fr

Methodologie

Het uitgangspunt van Viasano is de mobilisatie van alle lokale actoren die het gezin omringen: scholen, schoolrestaurant, verenigingen, sportclubs, speelpleinwerking, naschoolse opvang, gezondheidswerkers, handelaars… om hun te helpen op een duurzame manier hun levensgewoontes te veranderen. Viasano baseert zich daarvoor op de officiële wetenschappelijke aanbevelingen en moedigt gezinnen aan om evenwichtig te eten en dagelijks te bewegen.

Rond Famillies UK

Via micro-veranderingen binnen ieders domein, gaat Viasano op zoek naar manieren om nieuwe gewoontes te stimuleren en iedereen aan te zetten om gezonde keuzes te maken.

De filosofie van Viasano is om gezinnen te helpen geleidelijk aan hun gewoontes te veranderen:

  • Geen stigmatisering van personen, gedrag of voedingsproducten
  • Rekening houdende met een moderne levensstijl
  • Een positieve, progressieve en concrete aanpak, die erop gericht is om SAMEN te eten en te bewegen