nl
fr

Europese projecten

Dankzij haar lidmaatschap van EIN (EPODE International Network), dat gesteund wordt door de Europese Commissie via DG Sanco, neemt Viasano deel aan 2 Europese projecten.

  • EPHE (EPODE for the promotion of health equity) 2012-2015

charte

De doelstelling van EPHE was om de toegevoegde waarde te evalueren van communautaire interventieprogramma’s die functioneren volgens de EPODE-methodologie in het verkleinen van de gezondheidskloof. Het project activeerde 7 gemeenschappen in Europa, onder toezicht van een wetenschappelijke commissie die bestaat uit experten van 7 Europese universiteiten. In België nam de pilootstad Moeskroen deel aan het project.

Interventies in gezondheidsonderricht voor kinderen en hun ouders lieten daar toe om op een duurzame manier de ouderlijke controle te verscherpen en op die manier schermtijd met 30 minuten per dag te verminderen bij kinderen uit kansarme omgeving. Deze resultaten waren duurzaam, en pleiten voor de ‘community-based’ aanpak. Voor de volledige resultaten van het project, klik hier

IMG_2359 (Medium)   IMG_2339 (Medium)

http://ephestory.eu

  • OPEN (obesity prevention through European network) 2014-2016

LOGO_OPEN

De VIASANO-steden Hasselt, Komen-Waasten, Luik, Marche-en-Famenne en Moeskroen namen deel aan het Europese OPEN project (Obesity Prevention through European Network – met de steun van DG Sanco).

De doelstelling van het initiatief was dubbel: bestaande preventieprogramma’s, zoals VIASANO, helpen om

  • hun vaardigheden te vergroten
  • hun doelgroep uit te breiden naar adolescenten uit kansarme milieus

In België werd een projectoproep gelanceerd om 5 steden te rekruteren die van extra subsidies konden profiteren om acties op te zetten voor de specifieke doelgroep. Bekijk hier het resultaat.

Comines-Warneton – Bouge dans ta rue

We constateren dat het moeilijk is om jongeren boven de 15 jaar te bereiken om ze te laten deelnemen aan georganiseerde activiteiten. Dit project had daarom als doelstelling om de leeftijdscategorie van bepaalde bestaande initiatieven te verhogen (zoals bijvoorbeeld het optrekken van de leeftijd voor de sportstages tijdens de vakantie van 12 naar 15 jaar), te werken met de scholen (organisatie van een sportdag in het middelbaar) en om bepaalde activiteiten waar de jongeren zelf om vroegen, te laten plaatsvinden. In het laatste geval ging het meer bepaald om een ‘streetbasket’ toernooi op vraag van twee fans die de sport wilden introduceren bij de rest. In totaal, over alle activiteiten, deden bijna 350 adolescenten mee.

Bekijk hier de video van het project.

Hasselt – Best Food Forever (BFF), in samenwerking met Arktos vzw

In totaal namen 100 adolescenten uit een bijzonder kwetsbare wijk in Hasselt deel aan het project. De meerderheid volgt een school-vervangend traject dat erop gericht is om hun persoonlijke en professionele competenties te vergroten. Daarnaast organiseert de vzw 3 keer per week activiteiten in de wijk, waar er verder geen vrijetijdsaanbod is.

De doelstelling van het BFF-project was om de adolescenten te sensibiliseren voor een gezondere levensstijl, en daarbij ook hun ouders te betrekken.

De vzw nam daarom een wekelijkse kookactiviteit op in hun algemene werking. In dat kader leerden de adolescenten boodschappen doen (een budget beheren en de juiste voedingskeuzes maken), koken (en dus eveneens etiketten lezen en de hygiëneregels respecteren). Zij ontdekten ook nieuwe sporten.

Enkele hoogtepunten

  • Het aanleggen van een groentetuintje door de adolescenten in het school-vervangende traject
  • De organisatie van een interscolair voetbaltoernooi door de adolescenten in het school-vervangende traject
  • De deelname aan een loopwedstrijd door de adolescenten uit de wijk

Bekijk hier de video van het Persoonlijk OntwikkelingsTraject en van het vrije tijdsproject.

Luik – Les ados bougent pour leur santé

Een mooi initiatief dat toekomstige leerkrachten en leerlingen uit het zesde leerjaar verzamelt: 158 studenten en 373 leerlingen in totaal. Het idee was om beide doelgroepen te sensibiliseren voor het belang van goede voedingsgewoontes, met de school als actieterrein. Op die manier vertrekken de leerlingen voorbereid naar het middelbaar en kunnen de studenten wat zij aangeleerd krijgen, omzetten naar de praktijk.

Ze organiseerden kookanimaties en zogenaamde ‘brain breaks’ in de klas. Ondertussen werden de eerste stappen ondernomen om het project uit te breiden naar andere scholen en andere steden.

Bekijk hier de video van het project.

Marche-en-Famenne – S’portez-vous bien

28 adolescenten uit de woonwijken testten verschillende sporttakken en ontmoetten de plaatselijke sportclubs. Het idee was om ze zo zin te geven om te gaan sporten en hun te motiveren om zich in een club in te schrijven door hun te helpen met de administratie. Want inderdaad, de meerderheid kende het bestaande aanbod niet en voelden zich geremd door tal van barrières zoals de bereikbaarheid of het papierwerk. Het project heeft dit gefaciliteerd. En met succes! 3 adolescenten zijn ingeschreven in een sportclub en nog 12 anderen volgende de hip hop cursus van het plaatselijke Jeugdhuis.

Bekijk hier de video van het project.

Moeskroen – Move2School

De stad Moeskroen wilde actieve verplaatsingen stimuleren bij de leerlingen in het eerste middelbaar. 2 scholen en 100 leerlingen namen de uitdaging aan om gedurende 3 weken zoveel mogelijk te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer naar school te komen. Het team van ‘la maison de la Santé’ creëerde daarom een promotiefilmpje, samen met enkele adolescenten. De winnende klas ging een dag sporten in Durbuy.

De actie kende een groot succes en toonde dat de leerlingen wel degelijk zin hebben om meer te bewegen. 20% van de leerlingen gaf aan vanaf nu actief naar school te komen.

Bekijk hier de video van het project.

12 andere preventieprogramma’s in evenveel landen maakten deel uit van het OPEN-project: Cyprus, Duitsland, Frankrijk, Griekenland, Malta, Nederland, Polen, Portugal, Roemenië, Slovakije, Spanje en Zweden. Het merendeel van hen werkt volgens de EPODE-methodologie, die erin bestaat om via een netwerk van lokale actoren de omgeving voor gezinnen te veranderen om zo gezonde voedingskeuzes en dagelijkse beweging te stimuleren.

Bekijk de web-documentaire van het project en de video van de flashmob, met meer dan 1 miljoen adolescenten over heel Europa die op hetzelfde moment dansen!

http://openprogram.eu