nl
fr

Opleiding over klare taal

Op vrijdag 23 februari heeft Viasano deelgenomen aan de opleiding ‘Facile à lire et à comprendre (FALC)’. Deze opleiding over klare taal werd door het OCMW van Bergen georganiseerd voor zijn personeel.

De methode werd ontwikkeld door de vereniging ‘Inclusion Europe’ en heeft als doel ons alledaagse taalgebruik begrijpelijk te maken voor iedereen. Oorspronkelijk was ze bedoeld voor personen met een verstandelijke beperking, maar eigenlijk hebben heel wat mensen er baat bij: personen met leermoeilijkheden, senioren, personen van buitenlandse origine enz.

De methode focust vooral op de leesbaarheid van de tekst (lettertype en presentatie), eenvoudige zinsconstructies en woordenschat, en het gebruik van voorbeelden om abstracte concepten te verduidelijken. Teksten opgesteld volgens deze methode, moeten door de doelgroep zijn uitgetest voor ze het logo easy-to-read krijgen.

Klik op deze link om een voorbeeld te bekijken van een dergelijke tekst, gericht aan de bezoekers van het Jubelparkmuseum.

Na de kennismaking met de methode ging de groep zelf aan de slag met een aantal administratieve teksten: de aanvraagformulieren voor een verwarmingstoelage en voor een tegemoetkoming aan personen met een handicap, een informatieve tekst over de projecten van de afdeling enz. Ook twee Viasano-brochures werden helemaal herschreven volgens de methode. We kunnen alleen maar vaststellen dat de herwerkte teksten de boodschap veel duidelijker overbrengen, zeker niet alleen voor personen met een beperking!

Binnenkort nodigt Viasano alle Franstalige steden in het netwerk uit om een FALC-opleiding te volgen. Parallel met onze bestaande tools gaan we bovendien tools creëren met het easy-to-read logo.