nl
fr

Fysieke activiteit

We hebben allemaal onze dagelijkse portie beweging nodig. Bij kinderen in het bijzonder draagt deze bij tot hun algemene ontwikkeling en welzijn: fysieke activiteit is even belangrijk als gezond en gevarieerd eten. En toch wordt onze vrije tijd jammer genoeg meer en meer ingenomen door passieve bezigheden en verplaatsen we ons steeds meer te voet of met de fiets.

Problematiek:

Een zittende levensstijl is een van de grootste risicofactoren voor overgewicht en obesitas. Zelfs sportieve mensen kunnen sedentair zijn.

De Viasano-oplossing:

Viasano legt het verschil uit tussen fysieke activiteit (of beweging) en sport en hoe beweging elke dag ingebouwd kan worden, bij groot en klein.

Tools:

  • Affiche
  • Brochure
  • Educatieve poster
  • Mimespel
  • Flip-Flap

   Sans titre

Download hier de educatieve poster.