nl
fr

Jette : speelgoedkoffers voor de speelplaats

Op 20 maart, na de schooldag, huldigde de gemeenteschool Jacques Brel in Jette zijn nieuwe speelgoedkoffers in. Dit in aanwezigheid van Schepen van Gezondheid Dr. Paul Leroy, Schepen van Onderwijs Dhr. Geoffrey Lepers, het volledige schoolpersoneel , de ouders en leerlingen.
Elke cyclus kreeg 2 koffers ter beschikking gevuld met actief speelgoed gekozen door de kinderen en hun leerkrachten.
Ook de naschoolse opvang werd niet vergeten en kreeg eveneens een speelgoedkoffer ter beschikking.
De resultaten van de vragenlijsten die bij leerlingen en ouders werden afgenomen, werden met beeld gepresenteerd in de schoolzaal: “Met wat speelde je vroeger op school of thuis als je mijn leeftijd had?”
“…en met wat spelen kinderen van 6-8, 8-10 et 10-12 jaar vandaag ?”

213 kinderen van de lage school en 144 ouders werden rond hun spel en speelgoed bevraagd.
De enquête toont aan dat ouders meer actief waren dan hun kinderen en meer buiten speelden.
Bij de kinderen vanaf het 3de leerjaar stelt men een daling vast van het actief spelen door een grotere schermtijd.

Toch blijft de school een plaats waar actief gespeeld wordt gedurende de vrije momenten (speeltijden). Maar hoe kunnen we het actief spelen op school verder stimuleren? Dit was het objectief van het project.
Het idee van de speelgoedkoffers kwam snel ter sprake gezien het reeds beschikbare speelgoed op school gedurende de speeltijd. Dit speelgoed had reeds veel succes maar was echter beperkt aanwezig.

De school heeft kunnen genieten van een subsidie van de Gemeente et de financiële steun van het medisch huis Esseghem, gelegen in de straat van de school.
De speelgoedkoffers werden door de kinderen en hun leerkrachten samengesteld waarbij er extra aandacht ging naar het beheer van elke koffer.
De speelgoedkoffers hebben vanaf heden hun plaatsje gevonden in de leefomgeving van elke klas.