nl
fr

De Gemeenteschool van Rendeux mobiliseert zich rond gezonde voeding

Vrijdag 18 mei, de ouders van de Gemeenteschool van Rendeux werden uitgenodigd voor een presentatie van alle inspanningen die in het kader van het thema voeding het laatste jaar werden geleverd.
Talrijke ouders konden er heerlijke producten proeven (fruit, yoghurt, quinoasalade, kaas, brood enz.) en ontdekten de verschillende activiteiten die rond het thema voeding werden uitgewerkt, meer specifiek rond het gezonde ontbijt.
Een aantal voorbeelden: de fruitdans van de kleuterklasjes, online fruitspel van het 4de leerjaar, enquête rond ontbijtgewoontes, spel rond het samenstellen van een gezond ontbijt, gezond ontbijt op basis van streekproducten voor alle klassen vanaf het 3de leerjaar.

De school werd ondersteund door verschillende partners zoals Viasano (opleiding en tools), het GAL (Groupement d’Acteurs Locaux) en het PSE dat gedurende het hele jaar met de 3de kleuterklas, 1ste en 2de leerkaar educatieve animaties ontwikkelde.
De aandacht van Viasano ging specifiek naar het reuzenboek rond het ‘zich goed voelen’ en de diverse aspecten van dit thema (voeding, hygiëne, fysieke activiteit, samen leven enz.). Een boek dat door de 2 de kleuterklas werd ontwikkeld en voorgesteld werd aan alle andere klassen.

Volgend jaar zal de school rond het thema tussendoortjes werken.